NIEUWSBERICHT


Organisatiestructuur wijziging


Per 1 augustus 2015 vind er een aanpassing plaats in de juridische structuur van W&W Quality Software.


W&W Quality Software b.v. zal als entiteit ophouden te bestaan. De activiteiten en diensten zullen echter onveranderd voortgezet worden door oim advies. oim advies was feitelijk al de uitvoerende partij voor het ontwikkelen en beheren van alle software van W&W Quality Software.

Jan Wymenga directeur van oim advies en licht toe: "We hebben tot deze wijziging besloten, omdat de juridische structuur onnodig complex was voor de diensten en producten die we aanboden. In de praktijk zal er niks veranderen, onder de (handels-)naam W&W Quality Software blijven we gewoon bereikbaar, op hetzelfde adres met dezelfde mensen en blijven alle bestaande abbonementen en support ongewijzigd doorlopen.
Het producten aanbod van W&W Quality Software blijft ook gelijk, met een aantal nieuwe producten die begin 2016 gelanceerd worden."


voor meer informatie: Jan Wymenga 0645- 872 972